Vesselkatten

SE*Vesselkattens Somali

Uppfödning av Somalikatter sen 2013


Under hösten 2023 planeras 2 kullar

se mer under rubriken "Planerade kullar"