Planer

Planerade kullar

Kattungar väntas kring 1 mars 2023.

Mor: Emma Elegante av Rubicon aka Mysan SOMn

Far: Vesselkattens Mattis Aby var n 

I kullen förväntas  både Aby var och Somali

____________________
 

 

Emma Elegante av Rubicon

aka Mysan

SE*Vesselkattens Mattis

aka Perry